30 december 2004
 
VOORLOPIG PROGRAMMA VIJFTIENDE STEENTIJDDAG
5 FEBRUARI 2005

Locatie: Universiteit Leiden, Lipsiusgebouw (voorheen Centraal Faciliteitengebouw), Cleveringaplaats 1, Leiden.

10.30-11.00 Ontvangst, inschrijving en koffie.

11.00-11.30 Gert van de Berg - Dwergen, draken en mini-olifanten: het rijke prehistorische materiaal van de grot Liang Bua (Flores).

11.30-12.00 Spreker nog niet bekend - Middenpaleolithische vondsten van Denekamp.

12.00-12.30 Luc Amkreutz - Bandkeramiek langs de Maas.

12.30-14.00 LUNCH. Tevens is het mogelijk publicaties te kopen en te verkopen en elkaar vondsten te tonen.

14.00-14.30
Inger Woltinge - Gebruikssporenonderzoek van de vuursteenartefacten van de LBK-vindplaats Geleen.

14.30-15.00 Ronald Bakker - Landbouw in Drenthe door de Swifterbantcultuur rond 4000 v. Chr.: feit of fictie?

15.00-15.30 THEEPAUZE

15.30-16.00 Marten Verbruggen/Adri Tol - Boren als prospectie voor steentijdvindplaatsen.

16.00-16.30 Marijn Van Gils en Marc De Bie - Prospectie, kartering en waardering van laatglaciale en vroegholocene jagers-verzamelaarsgemeenschappen in de Belgische Kempen.

16.30-17.30 BORRELStuur een e-mail aan de redactie voor informatie over de aanmelding.

 

i e u w s

''