Het eerste Nederlandse Neanderthaler-fossiel is een feit!
Frans de Vries en Lammert Postma

html .... .. printversie volgt
  Zekerheid over Neandertaler-kampement bij Assen
Frans de Vries

html .... .. printversie (1073k)
  Eerste Neandertaler-kampement in Noord-Nederland opmaat naar meer
Jaap Beuker, Marcel Niekus en Dick Stapert

html .... .. printversie (2007k)
  Zeldzame Neandertaler-bladspits gevonden nabij Steenwijk (Ov.)
Frans de Vries, Lammert Postma & Marten Postma

html .... .. printversie (2522k)
  Een middenpaleolithische schaaf uit Hoogeveen (Dr.)
Frans de Vries, Marten Postma & Bernard Versloot

html .... .. printversie (1746k)
  Geslepen artefacten uit Tytsjerksteradiel (Frl.)
Klaas R. Henstra

html.... .. printversie (400k)
  De vuistbijl van de Molen van Bels deel 2 - nieuwe argumenten voor een middenpaleolithische datering
Frans de Vries, Marten Postma en Lammert Postma

html .... .. printversie (1367k)
mpklingPW
  De vuistbijlvinder van de Molen van Bels - interview met Johan ten Hoopen
Frans de Vries

html .... .. printversie (459k)
mpklingPW
  Een unieke Neanderthalervuistbijl uit Ootmarsum (Ov.) - voorpublicatie
Frans de Vries, Evert Kramer, Lammert Postma & Marten Postma

html .... .. printversie
  De Piltdown-mens en de mammoetjagers van Hoogersmilde -
over bedriegers & bedrogenen

Jean Pierre de Warrimont

html.... .. printversie (1430k)
  Over 'groeiende stenen' en de tuin van Darwin
Frans de Vries

html.... .. printversie (760k)
  Geen demasqué van de Vermaning-vuurstenen
Lammert Postma & Frans de Vries

html.... .. printversie (620k)
  Stramien van het Hoogersmilde-onderzoek
Lammert Postma & Frans de Vries

html .... .. printversie (488k)
mpklingPW
  Een middenpaleolithische kling uit Basse (Ov.)
Marten Postma, Frans de Vries, Lammert Postma & Tjeerd de Jong

html .... .. printversie (1333k)
  Op naar de volgende 100 vindplaatsen - een interview met
Jan Hagens

Jan Dirk Hoekstra en Frans de Vries

html .... .. printversie (641k)
  Friese hamerbijlen, een inventarisatie
Klaas R. Henstra

html .... .. printversie (355k)
  Een nackengebogene hamerbijl uit de omgeving van Zwolle (Ov.)
Evert Kramer

html .... .. printversie (1202k)
  Een inventarisatie van Friese rolsteenhamers
Klaas R. Henstra

html .... .. printversie (238k)
  Een neolithische slijpsteen uit Eastermar (Frl.)
Klaas R. Henstra

html .... .. printversie (38k)
 

Opgraven luidt het devies - researchprogramma midden-paleolithicum in Noord-Nederland
Lammert Postma

html .... .. printversie (106k)

  Het late middenpaleolithicum van het Gooi
Jonny Offerman

html .... .. printversie (336k)
 
  Mander & hyalietglas
Jonny Offerman

html .... .. printversie (64k)
 

Commentaar op De Vermaning-artefacten 1 & 2
Jonny Offerman

html .... .. printversie (80k)

  Passie voor paleolithicum - een interview met Jonny Offerman
Frans de Vries

html .... .. printversie (773k)
  Een middenpaleolithische schaaf uit Borger (Dr.)
Marten Postma en Frans de Vries

html .... .. printversie (834k)
 

Tussen Spy en het Neandertal - middenpaleolithisch onderzoek in Zuid-Limburg e.o.
Jean Pierre de Warrimont

html .... .. printversie (1120k)

 

Niemand heeft 'de waarheid' in pacht! - theorie van de verificationistische benadering
Lammert Postma

html .... .. printversie (144k)

 

Een kenner van oudheden
Klaas R. Henstra

html .... .. printversie (455k)

 

Discussie over de aard van de boot van Pesse
diverse auteurs

html ......

    Neandertalervondsten in Overijssel
Dick Schlüter


html ...... printversie (1461k)
  De vuistbijl van de Molen van Bels: paleolithisch of neolithisch?
Frans de Vries, Lammert Postma en Marten Postma

html ...... printversie
(652k)
  De cirkel doorbroken - een onderzoeksvoorstel zonder cirkelredeneringen en ad hoc-hypotheses
Lammert Postma

html ...... printversie (923k)
  De Kjellingen, Horjus, Bohmers en Schwabedissen - Friese Tjonger-artefacten weer boven water
Klaas R. Henstra

html ...... printversie
(405k)
  Toch geen Lyngbybijl van Wijnjewoude (Frl.)
Marten Postma en
Frans de Vries

html ...... printversie
(528k)
  De Lyngbybijl van Wijnjewoude (Frl.)
Klaas J. Bekkema & Frans de Vries


html ...... printversie
(339k)
  Een nieuwe hyaliet-strijdigheid
Lammert Postma & Frans de Vries

html ...... printversie
(232k)
 
  'My mind is made up, don't bother me with facts'
Lammert Postma & Frans de Vries

html ...... printversie
(186k)
 
  Hyalietglashypothese niet houdbaar
Lammert Postma & Frans de Vries

html ...... printversie
(184k)
 

Het gewicht van Bordes
Frans de Vries

html .... .. printversie (34k)

 

Post van Bordes
Dick Stapert

html ...... printversie (181k)

 

Alle reden tot twijfel - vraagtekens bij Horns Bordes-hypothese
Frans de Vries

html ....... printversie (182k)

 

Vermaning is niet alleen studie, ook geduld waard
Cor Rodenburg

html ...... printversie (189k)

 

'Vermaning' is nog altijd een studie waard
Cor Rodenburg

html ...... printversie (292k)

 

Wat vond François Bordes van de Vermaning-artefacten?
Frans de Vries

html ...... printversie (430k)

 

Geen tentring uit de steentijd bij Bergum
D. Stapert & Lykke Johansen

html .... .. printversie (39k)

 

Een cirkel of een zwerm?
Klaas R. Henstra

html .... .. printversie (141k)

 

Een steencirkel aan De Leijen (Frl.)?
Peter Asmussen

html .... .. printversie (29k)

 

Een mesolithisch landschap aan De Leijen -
problemen rond een steencirkel en een site

Klaas R. Henstra

html .... .. printversie (151k)

 

De Tsjoegen, een laatpaleolithische vindplaats aan het Bergumermeer (Frl.)
Klaas R. Henstra e.a.

html ...... printversie (429k)

 

Interview met Piet Houtsma
Evert Kramer

html ...... printversie (241k)

 

Beelden uit de historie 3
Klaas R. Henstra

html ...... printversie (144k)

 

Beelden uit de historie 2
Klaas R. Henstra

html ...... printversie (238k)

 

Beelden uit de historie 1
Klaas R. Henstra

html ...... printversie (427k)

 

Een methodologische reconstructie van het Hoogersmilde-artikel van Van der Waals & Waterbolk (1973)
Lammert Postma, Marten Postma & Frans de Vries

html ...... printversie (218k)

 

Is de authenticiteit van de Leemdijkbijl wetenschappelijk aangetoond?
Frans de Vries

html ...... printversie (210k)

 

Johannes Minnema (1903-1984) - een amateur-archeoloog op zoek naar de prehistorische cultuur
Oebele Vries

html ...... printversie (1100k)

     

r t i k e l e n