7 februari 2009

BOEK 'DE STEENTIJD
VAN NEDERLAND' KOSTELOOS TE DOWNLOADEN

 
 

Inmiddels is duidelijk geworden dat het boek 'De Steentijd van Nederland' (Archeologie 11/12) geen herdruk zal krijgen. Als alternatief hebben wij besloten het boek als PDF beschikbaar te stellen. Het staat in een electronisch archeologisch data-archief (DANS).

U dient zich wel te registreren om van de download-mogelijkheid gebruik te kunnen maken, maar bij bijvoorbeeld 'bedrijf' wordt een * ook geaccepteerd. U vindt het boek via onderstaande link. Het downloaden kan even duren, omdat het bestand zo'n 84 MB omvat.

naar Steentijd in Nederland


Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Archeologie,


Marie-France van Oorsouw
INHOUD


P. Vos & P. Kiden
De landschapsvorming tijdens de steentijd

R.C.G.M. Lauwerier, T. van Kolfschoten & L.H. van Wijngaarden Bakker

De archeozoölogie van de steentijd

C. Bakels

Planten in de steentijd

L. Verhart

Vuursteenbewerking

M.J.L.Th. Niekus & D. Stapert

Het Midden-Paleolithicum in Noord-Nederland

E. Rensink

Het Midden-Paleolithicum in Zuid-Nederland

D. Stapert

Het Laat-Paleolithicum in Noord-Nederland

J. Deeben & E. Rensink

Het Laat-Paleolithicum in Zuid-Nederland

H. Peeters & M.J.L.Th. Niekus

Het Mesolithicum in Noord-Nederland

L. Verhart & N. Arts

Het Mesolithicum in Zuid-Nederland

D.C.M. Raemaekers

Het Vroeg- en Midden-Neolithicum in Noord-, Midden- en
West-Nederland

M.E.Th. de Grooth

Het Vroeg-Neolithicum in Zuid-Nederland

J. Schreurs

Het Midden-Neolithicum in Zuid-Nederland

E. Drenth

Het Laat-Neolithicum in NederlandOnder redactie van: Jos Deeben, Erik Drenth
Marie-France van Oorsouw & Leo Verhart
368 pagina’s
rijk geïllustreerd (z/w, kleur)

Linksboven: een zeldzame mesolithische "zoemsteen" gevonden op de vindplaats Tilburg-Kraaijven (uit het artikel van Verhart & Arts)

Het artikel van Vos & Kiden presenteert nieuwe
paleogeografische reconstructies van Nederland. Deze afbeelding laat Nederland zien rond ca. 5500 v. Chr.

Dissels van de Lineaire Bandkeramiek (uit het artikel van De Grooth)

 

 

i e u w s

''