6 april 2005

PALEO-AKTUEEL 14/15 IS VERSCHENEN

s u p p l e m e n t
Paleo-aktueelwebsite
 

Barkhuis Publishing

Met de jaarlijkse uitgave van Paleo-aktueel geven de medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) inzicht in het onderzoek van het instituut.

Vanaf nummer 14/15 wordt Paleo-aktueel uitgegeven in samenwerking met Barkhuis Publishing. De vormgeving is vernieuwd, en Paleo-aktueel heeft nu ook een eigen website: www.paleo-aktueel.nl

Op de nieuwe website vindt u de inhoudsopgave van het huidige nummer (zie ook hieronder) en alle eerder verschenen nummers. U kunt tevens alle nummers bestellen.

 

Laatmesolithische vind-plaats Jardinga - Fragmenten van het dekschild van een moerasschildpad

Jardinga 2003 - Het afgraven van de 1 bij 1-meter-vakken.


INHOUD

H.T. Waterbolk
Het geheim van het oude heideland


Veerle Rots, Dick Stapert en Lykke Johansen
Spitsen van Siegerswoude (Fr.), Emmerhout (Dr.) en Luttenberg (Ov.): Gebruikssporenonderzoek

Lykke Johansen, Marcel Niekus en Dick Stapert
Twee vuurmakers van vuursteen van het type Rijckholt

R.T.J. Cappers en W.A. Ytsma
Hazelnoten en mobiliteit in het Boreaal

Henny Groenendijk
Grote mesolitische afslagbijl uit Trimunt, gem. Marum (Gr.)

Wietske Prummel en Marcel J.L.Th. Niekus
De laatmesolithische vindplaats Jardinga: de opgravingen in 2002 en 2003

P.J. Baak, S. Bottema, R.T.J. Cappers en H. Woldring
Vegetatiehistorie van Jardinga (Fr.)

Sytze Bottema
Vreemde activiteit en vreemd pollen aan de Tjonger (Fr.)

Nicolien Bottema-Mac Gillavry
Hergebruik van hout in de prehistorie?

Bjørn Smit en Daan Raemaekers
Waardevol vuursteen? Waardering en selectie van steentijdvindplaatsen in pleistoceen Noord-Nederland

R.T.J. Cappers, Y. Boekema en S.A. Mulder
Zaadgrootte als domesticatiekenmerk

O.H. Harsema
De wereld gezien door vogel-ogen, of: de rol van roof en diefstal in de verbreiding van de kennis van het agrarische bestaan

Elsa Kleine, Henk Woldring, René Cappers en Peter Attema
Holocene vegetatiegeschiedenis van de Sibaritide (Calabrië,
Italië): analyse van het pollen-materiaal uit Lago Forano

D.C.M. Raemaekers
Over benen werktuigen en deposities van runderhorens. De betekenis van de categorieën wild en gedomesticeerd voor de Swifterbantcultuur

Ilona Kaptein
Archeozoölogisch onderzoek van paardachtigen (equidae sp.) uit het vroegneolithische Nabije Oosten

J.E.A. Jans en R.T.J. Cappers
Brood- & macaronitarwe in het oude Egypte: een late oogst

Sofia Voutsaki
The Argolid, 2000–1500 BC: a new project based at the GIA

Peter Attema, Rik Feiken, Tymon de Haas, Martijn van Leusen en Joke Oosterhuis
Survey in het dal van de Astura, 2003

S.A. Mulder en R.T.J. Cappers
Een mossenatlas van indicatorsoorten voor archeobotanisch onderzoek

Reinder Reinders
Archeologische vindplaatsen in de vlakte van Soúrpi.
Voorlopige resultaten van de surveys in 2000 en 2002

Peter Attema, Jan Delvigne en Martijn van Leusen
Recent onderzoek in de omgeving van de Timpone Motta, Francavilla Marittima (Calabria), en het Raganello Archaeological Project

M.A. Tensen, O.M.H. de Vries, J. Hille en R.T.J. Cappers
Moleculair onderzoek aan oude tarwe uit Egypte

Pieter Baak
Maalstenen bij de Dogon (Mali)

P.B. Kooi en M.J.M. de Wit
Borger revisited, de nederzetting op de Daalkampen (Dr.)

Inger Woltinge en Wietske Prummel
Wommels-Stapert (Fr.): botmateriaal uit de vroege en midden-ijzertijd

T. Blokzijl
Wonen en werken: commerciële activiteiten en Romeinse kust-villae in Latium (Midden-Italië)

J.T. Zeiler
Paardenrookvlees uit Kesteren (Gld.)

Egge Knol en Xandra Bardet
Fremde im Frühmittelalter: Noord-Nederland

Ypie Aalders, Helle Molthof, Wieke de Neef en Reinder Reinders
Nagels en plaatjes uit Wijnaldum (Fr.). Aanwijzingen voor Friese klinkerschepen in de vroege Middeleeuwen?

Jessica Grimm
Monnikenwerk

A. Jager
De Vischmarktpijp en de Brol te Leeuwarden (Fr.)

F. Vrede
Archeobotanisch onderzoek van de beerput van de Latijnse School in Groningen (Gr.)

A. Jager
Kerkstraat 5–9 te Pingjum (Fr.)

V.R. Ridderbos en J.M. Bos
Laat 18e-eeuws pottenbakkersafval uit Joure (Fr.)

Een mogelijke vuurmaker uit Westerwöste (Dld.). De lengte is 9,6 cm.

Een opvallend grote mesolithische afslagbijl uit het Groningse Trimunt. De lengte is 15,7 cm.

 
i e u w s

''