september 2002
archeoloog Marcel Niekus start met promotie-onderzoek
STEENTIJD-ONDERZOEK IN NOORD-NEDERLAND
KRIJGT NIEUWE IMPULS
door de Archeoforum-redactie
 
Archeoloog Marcel Niekus van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) gaat zich de komende vier jaar bezighouden met het onderzoek naar steentijdvindplaatsen in Noord-Nederland. Dat betekent een belangrijke kentering na een periode waarin Groninger steentijd-archeologen als Stapert en Newell zich op detailstudies richtten. Natuurlijk is ook dat belangrijk, maar het grote beeld en de relatie met de 'ogen en oren van de archeologie' - de amateur-archeoloog - hebben daar vele jaren onder geleden. Er lijken nu betere tijden aan te breken.
 
Doelstellingen
De titel van het promotieonderzoek van Marcel Niekus luidt: 'Vuursteen-
vindplaatsen. Sporen van jager-verzamelaars en vroege landbouwers in het Noord-Nederlandse landschap
'.
Een beter inzicht krijgen in de aard, de wetenschappelijke betekenis en de conserveringstoestand van de duizenden vuursteenvindplaatsen is één van de doelen van dit project. Daarnaast is het de bedoeling om aan de hand van paleogeografische gegevens de kwaliteit van de vindplaatsen in kaart te brengen. Ook vragen die te maken hebben met de bescherming en het archeologisch onderzoek van deze steentijdvindplaatsen komen aan bod in dit Noordnederlands project. Onder meer de in september 2002 uitgevoerde opgraving van de bijzondere mesolithische oerosslachtplaats Jardinga, maakt deel uit van Niekus' promotie-onderzoek. ( lees meer over dit onderzoek)
 


Marcel Niekus tijdens de opgraving van de mesolithische oerosslachtplaats Jardinga (Frl.) in september 2002.

foto: Archeoforum-redactie
 

De onderzoeker
Marcel Niekus studeerde in 1995 af aan de Rijksuniversiteit van Groningen op een onderzoek naar nederzettingsystemen en -patronen tijdens het Laat-Paleolithicum.
Ook heeft hij onderzoek gedaan naar onder meer neolithische vuurstenen artefacten die tijdens de opgravingen in het tracé van de Betuweroute zijn aangetroffen.

Niekus is werkzaam bij ARC bv (Archaeological Research and Consultancy bv) in Groningen dat gelieerd is aan het GIA. Hij heeft gepubliceerd over een breed scala van steentijdonderwerpen, bijvoorbeeld over middenpaleolithische en jongpaleolithische collecties. Voorts is Marcel Niekus voorzitter van de AWN-afdeling Noord-Nederland. Belangrijk is dat hij goede contacten onderhoudt met de amateur-archeologie van Noord-Nederland - een belangrijk voorwaarde voor het welslagen van een project als deze.

 

 

i e u w si e u w s

s

 

 

 

printbare
versie